Св. Наталия

Св. Наталия

0.00

Наталия е съпруга на Андреан, знатен и богат човек, от Никодимия, който изгубил живота си за Христовата вяра. Наталия станала светица, заради своята вяра в Христос и опазената любов към Андреа.

Add To Cart