Св. пророк Данаил

Св. пророк Данаил

100.00

Според Библията Даниил притежава от Бога дарбата да разбере и интерпретира сънищата , които станаха известни в двореца на Навуходоносор и след падането на Вавилон  - в двора на Кир и Дарий . Сред известните епизоди от историята на Даниил - неговото чудотворно спасение в лъвовата кош и тълкуването на думите " Мене, Мене, Текел, Упарсин", Проследена от мистериозна ръка на стената по време на празника на Белхазар.

Източник: https://ru.wikipedia.org

Add To Cart