Природа

Природа

1,800.00

В това произведение присъства духа на природата, част от нейтана флора и фауна. Дървото е символ на живота, могъществото, силата, дълголетието, просперитет, символ на началото. Човекът е свързан с природата, тя е основата на неговото съществуване. Както дървото води началото си от една семка в майката земя, така и човекът е извървял милиони години път на еволюция и развитие. И отново земята е тази, която свързва и човека, и дървото – от нея те черпят силата, живота и енергията.

Материалите използвани в това произведение са естествена вълна и памук.

Цветовата гама се състои от 26 цвята.

Произведението е изработено през  1997г. за период от 6 месеца.

Размер: 108/72 см

Единствен екземпляр!

Add To Cart