Голгота

Голгота

2,000.00

Това произведение е философско тълкувание на симбиозата между материалното и духовното. Формите са взаимосвързани. Мъжкото начало в лицето на бащата и женското в лицето на майката са взаимодопълващи се и хармонични. Синът като проявление на любовта е носител на съзиданието. Ключът показва двойнствеността, но всъщност изпълнява едновременно функциите на посвещаване и разпознаване. Кръстът като носител на човешкото и божественото съществува от дълбока древност. Той символизира въздигането и снижаването.  Гълъбът символизира мира и любовта.

Материалите използвани в това произведение са естествена вълна, памук и коприна.

Цветовата гама се състои от 11 цвята.

Произведението е изработено през  2010г. за период от 6 месеца.

Размер: 121/104 см

Единствен екземпляр!

Add To Cart