Огнена Птица

Огнена Птица

1,800.00

Идеята за това произведение произлиза от формата и символиката на птицата, в смисъла на свободата, живота, изобилието, подема, растежа, вдъхновението. В митологията огнената птица е носител на противоположни характеристики – топлина и студ, положителни и отрицателни енергии, чиято симбиоза прави цялото. Тя е носител на вдъхновение, безсмъртие, мир, любов, опека, огън и безгранична обич.

Материалите използвани за това произведение са:

- основа - памук

- вътък - вълна 

Размер: 118/83 см

Единствен екземпляр!

Add To Cart